ریشه ایران میلیون بارندگی اخبار اجتماعی

ریشه: ایران میلیون بارندگی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی دولت محصور در برابر دولت‌هاي سايه

دولت حسن روحانی خیلی سریع با چالش های بزرگی مانند ناآرامی های دی ماه سال ۹۶، نوسان شدید قیمت ارز و خروج آمریکا و متزلزل شدن آینده برجام مواجه شد. چالش هایی که ب

دولت محصور در برابر دولت‌هاي سايه

دولت محصور در برابر دولت هاي سايه

عبارات مهم : سیاسی

دولت حسن روحانی خیلی سریع با چالش های بزرگی مانند ناآرامی های دی ماه سال ۹۶، نوسان شدید قیمت ارز و خروج آمریکا و متزلزل شدن آینده برجام مواجه شد. چالش هایی که با کارشکنی های رقبای دولت شدت یافتن شده است و دولت را تحت فشار بیشتری قرار داده هست. در شرایط کنونی مخالفان دولت با تفسیر یکجانبه گرایانه از خروج آمریکا از برجام، سیاست های دولت را علی رغم منافع ملی تفسیر می کنند و افکار عمومی را نسبت به آینده دولت «اعتدال» بدبین کرده اند. با این وجود و در حالی که دولت آقای روحانی با چالش های بزرگ سیاسی و اقتصادی مواجه بوده، محیط زیست کشور عزیزمان ایران نیز در سال های اخیر بحران های مهمی را پشت سر گذاشته است.

دولت محصور در برابر دولت‌هاي سايه

امروز استان خوزستان در بدترین شرایط محیط زیستی واقع شده است است و نفس های این استان به علت وجود ریزگردها به شماره افتاده هست. از سوی دیگر بحران آب در فلات مرکزی کشور عزیزمان ایران مدت هاست باعث خشکی رودخانه زاینده رود به عنوان قلب تپنده فلات مرکزی کشور عزیزمان ایران شده است هست. بحرانی که تا حدود زیادی کشاورزی و صنعت مرکز کشور عزیزمان ایران را تحت تأثیر قرار داده است.

به همین علت و جهت تحلیل و بررسی بااهمیت ترین چالش های سیاسی و محیط زیستی «آرمان» با دکتر عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی و مدیر شرکت محیط زیست کشور گفت وگو کرده که متن آن را در ادامه از نظر می گذرانید.

دولت حسن روحانی خیلی سریع با چالش های بزرگی مانند ناآرامی های دی ماه سال ۹۶، نوسان شدید قیمت ارز و خروج آمریکا و متزلزل شدن آینده برجام مواجه شد. چالش هایی که ب

در مدت13 سالی که وزیر کشاورزی بودید شرایط مدیریت کشور سخت تر بود و یا امروز که ریاست شرکت محیط زیست را برعهده دارید؟

در زمانی که بنده وزیر کشاورزی بودم کشور در دوران بعد از جنگ قرار داشت. به همین علت نیز تصمیم گیری راحت تر از امروز بود. امروز شرایط سخت تر و تصمیم گیری دشوارتر از گذشته شده است هست. در شرایط کنونی بعضی از افرادی که دارای تخصص نیستند در پرسشها متفاوت دخالت می کنند و همین مسأله کار را سخت تر از گذشته کرده هست. توصیه دیگر اینکه در شرایط کنونی ما با مدیریت چندگانه و دولت های در سایه در کشور مواجه هستیم. دولت های در سایه نیز به دو گروه سیاسی و غیر سیاسی تقسیم بندی می شوند که خود را رقیب دولت می دانند. به عنوان مثال ناآرامی های دی ماه سال گذشته با برنامه ریزی همین دولت های در سایه شکل گرفت تا دولت را تحت فشار قرار بدهند.

چرا در حالی که برجام یک تصمیم ملی بوده، با خروج آمریکا از برجام فشارهای داخلی به دولت آقای روحانی زیاد کردن پیدا کرده است؟

با توجه به مواضع ترامپ در دوران انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خروج آمریکا از برجام تاحدود زیادی قابل آینده نگری بود. با این وجود توصیه مهم در این زمینه این است که کسانی که تا دیروز با برجام موافق بودند و آن را به سود نظام تفسیر می کردند امروز عوض کردن موضع داده اند و برجام را به ضرر منافع ملی می دانند. کسانی که خود سال ها در سیاست خارجی کشور فعالیت کردند و در ابتدا برجام را به مصلحت کشور می دانستند امروز با برجام مخالفت می کنند که به نظر من حالت «نامردی» دارد.

دولت محصور در برابر دولت‌هاي سايه

برجام هیچ ضرری به کشور نزده و بلکه فایده های زیادی جهت کشور به همراه داشته هست. بااهمیت ترین فایده برجام جهت کشور این بود که تحریم های بین المللی را از بین برد و زمینه مراودات اقتصادی و سیاسی کشور عزیزمان ایران با کشورهای دنیا را دوباره برقرار کرده هست. امروز که آمریکا از برجام خارج شده، آقای دکتر صالحی عنوان می کنند که ما در نیرومند ترین حالت غنی سازی هسته ای قرار داریم و در این زمینه هیچ نگرانی وجود ندارد. توصیه جالب اینکه کسانی که با سیاست های اشتباه خود عامل مهم این بحران ها و چالش ها در کشور بوده اند امروز مدعی شده است اند و از برجام انتقاد می کنند.

چرا تفسیری که از خروج آمریکا از برجام در جامعه صورت گرفت به شکلی بود که در نهایت به ضرر دولت تمام شد؟آیا بهتر نبود دولت با تقویت تیم رسانه ای خود مانع از تفسیر های یک طرفه از این قضیه شود؟

متأسفانه دولت بلندگو ندارد. این در حالی است که رسانه ملی نیز در طول پنج سال گذشته در جهت سیاست های دولت آقای روحانی حرکت نکرده و بلکه در اختیار رقبای دولت قرار داشته هست. از سوی دیگر رسانه های خارجی نیز به شدت با دولت آقای روحانی مخالفند تا سریعتر به اهداف خود دست پیدا کنند. در نتیجه دولت آقای روحانی در زمینه رسانه های دیداری و شنیداری تحت محاصره مخالفان داخلی و دشمن های خارجی قرار گرفته هست. بعضی در برابر دولت آقای روحانی نهایت ناجوانمردی را انجام می دهند.

دولت حسن روحانی خیلی سریع با چالش های بزرگی مانند ناآرامی های دی ماه سال ۹۶، نوسان شدید قیمت ارز و خروج آمریکا و متزلزل شدن آینده برجام مواجه شد. چالش هایی که ب

این عده گمان می کنند دولت حق آن بوده ولی آقای روحانی آن را غصب کرده هست. این افراد فکر می کنند بهتر از آقای روحانی می توانستند کشور را مدیریت کنند. به عنوان مثال آقای جلیلی چندین سال مذاکره کننده ارشد کشور عزیزمان ایران با کشورهای خارجی بوده هست. پرسش اینجاست که مذاکرات ایشان چه دستاوردی جهت کشور داشت؟ بدون شک دستاورد این مذاکرات به اندازه مخارج سفرهای خارجی ایشان نیز نبوده است.

برخی از مردم معتقدند آقای روحانی موفق نشده به وعده های خود به خصوص در زمینه اقتصادی عمل کند. به نظر شما عمل نکردن به بعضی از وعده های داده شده است در نهایت به ضرر دولت تمام نخواهد شد؟

دولت محصور در برابر دولت‌هاي سايه

آقای روحانی با محدودیت های زیادی مواجه بوده هست. این در حالی است که در کشورما اوضاع اقتصادی از جنبه های متفاوت با پرسشها سیاسی ارتباط دارد. با این وجود دولت در زمینه سیاسی و به خصوص پرسشها بین المللی هیچ اختیاری ندارد. دولت آقای روحانی در صورتی می توانست ساختارهای اقتصادی کشور را ترمیم کند که از اختیارات کافی سیاسی برخوردار بود. در نتیجه هنگامی که دولت در زمینه های متفاوت سیاسی و بین المللی دارای اختیارات کافی نیست نباید وعده های بزرگ به مردم می داد.

با توجه به چالش هایی که در راه دولت آقای روحانی وجود دارد، شما چه چشم اندازی را برابر دولت و حامیان آن می بینید؟ تحلیل شما از آرایش سیاسی سال های منتهی به آخر دولت آقای روحانی در کشور چیست؟

بعضی از اصلاح طلبان شرایط دولت آقای روحانی را با شرایط خرداد76 مقایسه می کنند. این در حالی است که شرایط امروز با سال76 و حتی سال92 متفاوت هست. در شرایط کنونی آگاهی مردم نسبت به گذشته زیاد کردن چشمگیری پیدا کرده هست. با این وجود بعضی همچنان تلاش می کنند آزادی مردم را محدود کنند.

ما باید بپذیریم که امروز مردم اطلاعات بیشتری از پشت پرده مدیریت کشور دارند. به همین علت نمی توان مردم را با شعار و با عوامفریبی گول زد. امروز اینترنت شرایطی را جهت مردم به وجود آورده که به صورت دقیق اتفاقات کشور را رصد کنند و به تجزیه و تحلیل آنها بپردازند. در نتیجه مردم با کسانی که قصد دارند آزادی های آنان را محدود کنند رابطه خوبی ندارند. شاید یکی از دلایلی که امروز مردم علاقه بیشتری به جریان اصلاحات دارند همین مسأله است که مسأله آزادی های قانونی جهت اصلاح طلبان در اولویت هست. این در حالی است که اصولگرایان در این مورد نگاه کاملا متفاوتی دارند و به همین علت اقبال خود را در بین مردم از دست داده اند. پرسشها اقتصادی و معیشتی جهت مردم مهم است ولی تقریبا همه می دانند که پرسشها مربوط به آزادی های مصرح در قانون اساسی تا چه اندازه جهت مردم اهمیت دارد. توصیه دیگر اینکه عملکرد شورای نگهبان در سال های نهایی دولت آقای روحانی و همچنین دوران پسا روحانی بسیار تعیین کننده است و در آرایش سیاسی آینده کشور تأثیرگذار خواهد بود.

مردم امروز متوجه این عنوان هستند که بسیاری از نابسامانی اقتصادی در داخل کشور به رویکرد ما در عرصه بین المللی باز می گردد و تا زمانی که رویکرد ما در سیاست خارجی تصحیح نشود، نمی توان به اصلاح اوضاع معیشتی امیدوار بود. مردم از فحاشی و ناسزاگویی خسته شده است اند. مردم نشان داده اند که از بعضی سیاستمداران به علت انسان های مؤدبی بوده اند، حمایت کرده اند و هنوز هم حرف چنین صورت هایی را می پذیرند. کسانی که فکر می کنند دولت آقای روحانی مانع موفقیت آنها بوده است باید این توصیه را بپذیرند که همه ما در یک کشتی نشسته ایم و اگر این کشتی غرق شود همه با هم غرق خواهیم شد. در نتیجه موفقیت دولت روحانی موفقیت نظام و شکست دولت روحانی شکست نظام خواهد بود.

چرا بعضی از روز نخست با مدیریت شما در شرکت محیط زیست مخالف بودند؟ آیا در کشورهای توسعه یافته هم این شرایط وجود دارد که با یک مدیر از روز اول مخالفت کنند؟

به نظر من این نوعی آزادی است و زیاد هم بد نیست. مسأله مهم اینجاست که بعضی خود را مالک محیط زیست کشور می دانند و حضور یک فرد غریبه را برنمی تابند. گروه های متفاوت محیط زیستی در کشور وجود دارند که هر کدام دغدغه های خاص خود را دارند. با این وجود بعضی از این گروه ها به علت اینکه در بعضی پرسشها ذینفع هستند اجازه نمی دهند دیگران در این پرسشها دخالت کنند و فعالیت های آنان را محدود کنند. گروه هایی در داخل و خارج کشور شرکت محیط زیست را «ارث پدری» خود می دانند.

در شرایط کنونی چالش محیط زیستی استان خوزستان به یک مطالبه ملی از سوی مردم تبدیل شده است هست. شما از زمانی که مدیریت محیط زیست کشور را به دست گرفتید چه اقداماتی جهت حل پرسشها زیست محیطی خوزستان انجام داده اید؟

پرسشها زیست محیطی استان خوزستان یکشبه به وجود نیامده که بتوان یک شبه جهت آن راه حل پیدا کرد. مسئله زیست محیطی استان خوزستان از زمانی شروع شد که آب ها و تالاب های این استان خشک شدند. از سوی دیگر استان خوزستان تقریبا فاقد آب های زیرزمینی هست. علت مهم این مسأله نیز به بافت سخت خاک این استان باز می گردد که آب به مشکل در آن نفوذ می کند. به همین علت آب این استان زیاد از آب های سطحی تأمین می شود. پرسشها ریزگردهای خوزستان نیز از زمانی به وجود آمد که در این استان سدهای زیادی ساخته شد و سیلاب ها مهار شدند.

هنگامی که سیلاب ها مهار شدند پخش آب در دشت های خوزستان قطع شد. در چنین شرایطی تالاب ها نیز خشک شدند و یا حجم آب آنها کم کردن پیدا کرد. هنگامی که تالاب ها و دشت های استان خوزستان خشک شدند امکان رویش گیاه های از بین رفت و در نتیجه زمینه جهت به وجود آمدن ریزگردها به وجود آمد. اغلب این ریزگردها نیز در فصل های پاییز و زمستان به وجود می آیند. از سوی دیگر بیش از نیمی از ریزگرهای استان خوزستان وارداتی است و از بیرون از مرزها به این استان انتقال یافته می شود. به همین علت نیز در 6 ماه نخست سال ریزگردها در استان خوزستان دارای منشأ بیرونی است و در شش ماه دوم سال منشأ داخلی دارد. ریزگردهای بیرونی به علت اینکه مسافت زیادی را طی می کند تا به خوزستان برسد اندازه کوچک تری نسبت به ریزگردهای داخلی دارند. با این وجود هر دو نوع ریزگرد جهت انسان خطرناک هست. راه حل این مسأله نیز این است که ما رویکردی برعکس در پیش بگیریم و تلاش کنیم دوباره آب به تالاب ها و دشت ها استان خوزستان بازگردد.

این اتفاق چه مدت طول خواهد کشید؟

اگر برنامه ریزی ها به صورت صحیح انجام شود حداقل 4 تا 5 سال طول خواهد کشید. البته این در مورد ریزگردهای داخلی صدق می کند و جهت حل بحران ریزگردهای خارجی نمی توان وقت مشخصی را تعیین کرد. توصیه قابل توجه این است که در گذشته و در حالی که ما با بحران ریزگردها مواجه بودیم، مطالعه جدی در این زمینه صورت نگرفته بود. بنده از زمانی که مدیریت شرکت محیط زیست را برعهده گرفتم ستاد مبارزه با بحران ریزگردها را تشکیل دادم و دستور دادم مطالعات جامع و دقیقی در این زمینه صورت بگیرد تا مسئله را به صورت ریشه ای و علمی برطرف کنیم.

بنده به تازگی با استاندار خوزستان جلسه داشتم و در این جلسه به بااهمیت ترین پرسشها محیط زیستی استان خوزستان پرداخته شد. از سوی دیگر بودجه مورد نیاز نیز در اختیار مسئولان استان قرار داده شد تا برنامه های خود را اجرایی کنند. براساس برنامه ریزی های صورت گرفته مراحل مطالعاتی و تحقیقاتی این مسأله تا آخر مردادماه انجام خواهد شد و بعد از آن نتیجه های آن در ستاد مرکزی مطرح خواهد شد و سپس به دستگاه های متفاوت ابلاغ خواهد شد. بودجه کافی نیزبرای حل معضل محیط زیستی استان خوزستان در نظر گرفته شده است و در این زمینه هیچ دغدغه ای وجود ندارد.

پس از بحران محیط زیستی خوزستان و همچنین ایجاد روزنه هایی از امید راجع به دریاچه ارومیه بااهمیت ترین چالش محیط زیستی کشور بحران خشکسالی زاینده رود در فلات مرکزی کشور عزیزمان ایران هست. جهت حل بحران زاینده رود چه اقداماتی انجام داده اید؟

بحران زاینده رود مسأله پیچیده ای هست. علت پیچیدگی این مسأله نیز این است که در شرایطی که استان اصفهان با محدودیت آبی زیادی مواجه است ولی رودخانه زاینده رود یک نیاز آبی گسترده را در این منطقه ایجاد کرده هست. در نتیجه ما با یک منطقه مواجه هستیم که دارای 5 میلیون جمعیت است و در حدود130 میلیمتر بارش هر سال دارد. در شرایط عادی رودخانه زاینده رود رقمی در حدود8/1میلیارد مکعب آب نیاز دارد. از این آب نیز در حدود170 میلیون متر مکعب به گاوخونی سراریز می شود.

این در حالی است که به عنوان مثال امسال تنها600 میلیون مکعب آب به زاینده رود سراریز شد. از سوی دیگر مصرف آب کشاورزی و کارخانه های این منطقه بسیار زیاد هست. در واقع توسعه استان اصفهان با توجه به منطقه آبی که در آن قرار گرفته به وجود نیامده و این مسأله نادیده گرفته شده است هست. در نتیجه در حوضه آبی اصفهان ما هیچ چاره ای جز صرفه جویی در آب نداریم. خوشبختانه در دولت عزم جدی جهت حل بحران زاینده رود وجود دارد. با این وجود حل این بحران به یک برنامه جامع نیاز دارد.

واژه های کلیدی: سیاسی | خوزستان | حسن روحانی | دولت روحانی | استاندار خوزستان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog